Eğitimin Amacı

İletişim, kişilerin birbirlerine iletmek istedikleri düşüncelerini ve duygusunu veya bilgisini aktardıkları bir süreçtir. Başarılı ve etkili iletişim’ in temel becerilerini öğrenmek. İletişim içinde olduğumuz kişilerle başarılı iletişim kurmak ve hayatımızın tüm alanlarında iletişim belirleyici rolünü pozitif yönde hayatımıza katmak, doğru mesaj alışverişinde bulunmalarına, iletişimde bulundukları kişi ile ilişkilerinin güçlenmesine katkıda bulunmak. Katılımcıların iletişim becerileri edinmelerini sağlayarak iş ve özel yaşantılarında etkili, uyumlu, çözüm odaklı yaklaşımlarla iş performansını ve yaşam kalitesinin yükselmesini sağlamak.

Düşünce çok etkili bir güçtür. Eğer kişiler her günkü düşünce kalıplarını kontrol etmek için çaba harcamazlarsa yaşamlarında olumsuz birçok olay yaşayabilirler. Kişiler negatif düşünce stillerini değiştirerek bilinçaltlarına pozitif düşünce tohumlarını ektiklerinde yaşamlarında olumlu yönde çok büyük değişiklikler olmaktadır.

Eğitim İçeriği

 • İletişim Nedir?
 • Etkili İletişim Bilincinin Oluşturulması
 • İletişim Engelleri Nelerdir?
 • Uygulamalarla Etkili İletişim Bilincine Hazırlık
 • Etkili İletişim Teknikleri
 • Kişilik Tipleri
 • İnsanları Nasıl Tanır ve Okuruz?
 • Kişiler Arası İlişkilerin Geliştirilmesi
 • İlişkilerde Rolüm Nedir?
 • İkna Yöntemleri
 • Doğru Soru Sorma Teknikleri
 • Doğru Eleştiri Yapabilme
 • Yapıcı Tartışma
 • Empati Kurma
 • Etkin Dinleme
 • Geri Bildirim
 • Hayır Diyebilme
 • Stres Yönetimi
 • Beden Dili Nedir?
 • Beden Dilinin ve Ses Tonunun Doğru Kullanımı
 • Etkili Konuşma Teknikleri

Eğitim Kazanımları

Etkili İletişim Bilincinin Oluşturulması, kişilere kendi iletişim stilleri ve kendilerinin iletişimde güçlü ve gelişime açık yönleri hakkında farkındalık kazandırarak kişisel ve kurumsal başarılarını artırmayı hedefleyen bu eğitim programı, etkili iletişimle ilgili temel, teorik dersleri ve çeşitli uygulamaları içermektedir. Amacımız; Etkili iletişim kurabilme konusunda bilgisel ve kişisel becerilerin gelişimini sağlamak, iş yaşamında ve özel yaşamda karşılaşılan iletişim kaynaklı problemlerin çözümünü kolaylaştırmak, kişilerin, iletişimi doğru yönetebilmelerini sağlamak, kişisel ve kurumsal başarının gelişimine katkıda bulunmaktır.

Hedef Kitle

Kişisel gelişimine önem veren, iş, kişisel ve özel yaşamında başarılı ilişkiler kurarak sosyal ve kültürel yaşamda daha aktif rol almak isteyen kişiler bu eğitime katılabilir.

  Updating…
  • Sepetinizde ürün bulunmuyor.