SAĞ BEYİN

Yaratıcı Zeka…

Sağ beyin, bilgiyi bir bütün olarak ve resimle işler. Tasvir ve semboller kullanır; resimlere şekillere ve renklere tepki verir. Sözel ifadeler dışında müziğe, vücut diline, dokunmaya tepki verir. Sezgicidir, önsezilerini ve hislerini takip eder. Nesnelerle soyut değil, duygusal olarak ilişki kurar. Uzaysal ilişkileri kullanır. Duygusal ve üretici taraftır. Görerek ve duyarak öğrenir. Hayallere, şiire, mecaza meraklıdır. Ayrıca vücudun sol bölümündeki duyusal organları ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri: Yaratıcılık, Subjektif, Hatırlama, Bütünü görme, İç güdüsel, Sezgisel, issetme, İşitme, Duyma, Koklama, Tat alma, Ritmik, Hatırlama, Müzikal

Vücudun sol tarafını kontrol eder,

Duygusaldır,

Dokunsal yollarla öğrenir,

Duyguları serbest bırakır,

Yüzleri hatırlar,

Daha fazla risk alır, daha az kontrollüdür,

Yazılı ya da gösterilen talimatlara uyar,

Problemleri bütüne bakarak çözer,

Çizimi ve nesneleri kullanmayı tercih eder,

Eşanlamlı biçimde düşünür,

Benzer nitelikleri arar,

Sezgiseldir,

Bütünseldir,

Kendiliğindendir,

SOL BEYİN

Mantıksal Zeka…

Sol beyin, konuşma ve dil merkezidir. Analitik (adım adım) düşünür. Mantıklı ve sistematiktir. Bilgiyi ardışık ve doğrusal işler. Ayrıntıcıdır. Sayısal işlemlerde üstündür. Sebep sonuç ilişkilerini kullanır. Ayrıca vücudun sağ tarafındaki duyu organlarını ve vücut hareketlerini kontrol eder.

İşlevleri: Adlandırma, Matematiksel işlemler, Dili doğru kullanma, İnceleme Parçayı görme, Sistemli,Analiz etme, Disiplinli, Objektif Sınıflandırma, Mantık yürütme, Sıralama

Vücudun sağ tarafını kontrol eder,

Mantıksaldır

İşitsel, görsel yollarla öğrenir,

Duyguları kontrol eder,

İsimleri hatırlar

Az(kontrollü) risk alır,

Sözlü talimatlara uyar,

Problemleri parçalayarak çözer,

Yazmayı ve konuşmayı tercih eder,

Matematiksel biçimde düşünür,

Farklılıkları arar,

Rasyoneldir,

Devamlıdır,

Zihinsel ağırlıklıdır,

Yapısaldır,

Planlıdır,