Bırak gitsin

Çoğumuz kendimizi zihinde konuşan ses zannederiz. Bunun temel nedeni o sesin yaşadığımız olaylara göre sürekli şekil değiştirmesidir. Yani o ses sizi bazen yargılar ama bazen de sizi motive edecek güzel şeyler söyler. Bazen de sadece yorumlar yapar. Hatta bazen kafanızda iki ses birbiriyle kavga eder; hatta siz de müdahale etmeye çalışırsınız. Ancak gerçek o seslerin hiçbirinizin siz olmadığınızdır.

Zihinden gelen ses, iç sesle de karıştırılır ancak iç sesiniz aslında sessizdir. Sadece kalpten, içgüdüyle, hafif bir his olarak ortaya çıkar. Şu anda sadece okuduklarını yorumlayan o sesi fark edin. Çünkü çoğu zaman anlamsız, sürekli tekrarlanan konuşmalardan oluştuğunu görebilirsiniz.

Şu noktayı da açıklığa kavuşturmak istiyorum. Zihindeki ses biz değilsek, normal konuşmamız nereden geliyor gibi bir soru oluşabilir. Günlük hayatta sürekli olarak konuşma halindeyiz ancak bunun büyük bir kısmı az önce bahsettiğim gibi bastırılmış enerjinin yansımasıyla oluşan egosal zihinden gelen konuşmadır. Diğeri ise içgüdüsel, kalpten gelen, daha sakin ve huzurlu konuşmadır. Biz ikisi arasında gidip geliriz ancak ses tonumuz düştüğünde, bazı şeyleri tekrar tekrar anlattığımızda, şikayet ettiğimizde, bağırıp çağırdığımızda zihnin kaydolmuş enerjilerini kullanıp konuşuruz. Bir bakıma orada konuşan biz değil, bastırdığımız tüm enerjilerdir. Zaten burada amaç bunu fark edip bundan özgürleşmenizdir. Çünkü bundan özgürleştiğinizde kalbinizden gelen daha sakin, huzurlu konuşmanız güçlenir. Böylece hem kendi hayatınız hem de çevreniz için çok daha yapıcı davranışlar yansıtmaya başlarsınız. Buna zihnin ötesine geçmek diyebiliriz.

Egosal zihinden gelen ses bizi sürekli sabote eder. Ancak onu serbest bıraktığımızda kendimizi sonsuz güce çok daha rahat açabiliriz.Zihindeki ses kaydolmuş anıların yansımasıyla ortaya çıktığı için, bazen zihnimizde annemizin, babamızın, öğretmenlerimizin, otorite olarak gördüğümüz kişilerin, yani bize yüklenmiş olan kayıtların seslerini duyarız. Ancak bu sesleri tek bir tonda, yani kendi sesimizle duyduğumuz için yanılgıya düşeriz. Şunun gibi: ”Para kazanmak çok zor, sen çok zayıfsın, hayat hep bir mücadeledir, sen sen ol insanlara güvenme, senden adam olmaz, o kadar da güzel değilsin. ”Bütün bu kayıtlar genelde bilinçaltında olduğu için bu olumsuz inançların farkında bile olmayız. Ancak bu yüzden her zaman hayatımızın önünde duran gizli bir engel vardır. Ve biz onu fark edip temizleyene kadar, hep onun etkisinde yaşarız.

KAĞAN BAYRAKTAROĞLU BIRAK GİTSİN SYF (28)